Geef ervaring met zorginnovatie door tijdens de Slimme Zorg Estafette!

Met Evean, Espria Ledenvereniging, De Trans, GGZ Drenthe, Icare, Icare JGZ, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander bundelen we de krachten en lopen we mee met de Slimme Zorg Estafette. Een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Iedere organisatie verzorgt één of meerdere activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen!

Webinar samenwerking tussen een zorgcentrale en een zorgorganisatie

Comfortabel met technologie

Webinar Mensgericht Ontwerpen

Monitoring thuis, hoe doe je dat?

WEBINAR: VR – 3MDR bij GGZ Drenthe

Technologie binnen Icare

Webinar Slimme nachtzorg

Beeldbellen
met en in de
Jeugdgezondheidzorg

Klantportaal Jeugddossier;  altijd toegang tot het Digitale Jeugddossier voor ouders en jongeren

Digihulp van de ledenvereniging in het Slimste Huis in Alkmaar

Filmpjes over zorgtechnologie producten

Veel meer moois op

Veel meer moois op

Veel meer moois op