Geef ervaring met zorginnovatie door tijdens de Slimme Zorg Estafette!

Met Evean, Espria Ledenvereniging, De Trans, GGZ Drenthe, Icare, Icare JGZ, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander bundelen we de krachten en lopen we mee met de Slimme Zorg Estafette. Een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Iedere organisatie verzorgt één of meerdere activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen!

Comfortabel met technologie

Webinar Mensgericht Ontwerpen

Volgweek telemonitoring

Nedap Luna binnen de wijkverpleging

Open deuren

WEBINAR: VR – 3MDR bij GGZ Drenthe

Lunchwebinar Telemonitoring: de pilots voorbij

Robotic Process Automation

Technologie binnen Icare

Registraties in het zorgdossier & kwaliteitsdashboard (Data)

Visie rond domotica in zorg

Digi(v)aardig in de zorg Icare-Espria

Beeldbellen
met en in de
Jeugdgezondheidzorg

Klantportaal Jeugddossier;  altijd toegang tot het Digitale Jeugddossier voor ouders en jongeren

Rondleiding door het Slimste Huis in Alkmaar

Filmpjes over zorgtechnologie producten

Online behandelen

 Interview over klantportaal jeugddossier luvenelis

Wijkverpleegkundigen en zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk

Webinar: Workshop Project aanpak Zorgtechnologie en Innovatie